Chủ Nhật, 6 tháng 4, 2014

Plan Do See Việt Nam - Xin chào Ueda

Plan Do See Viet Nam had a warm and funny meal with Ueda - Plan Do See Medical Japan. We are the big family and striven together for future development.

Hanoi, 4 April 2014
PLAN DO SEE VIET NAM
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét