Thứ Năm, 23 tháng 1, 2014

Tha thứ

Nếu tha thứ được cho ai thì nên tha thứ. 

Vì khi bản thân bạn mắc lỗi, bạn cũng sẽ rất mong nhận được sự tha thứ từ người khác...!!! 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét