Chủ Nhật, 5 tháng 1, 2014

Cần một chút "thời gian"

Cần một chút "tinh tế " để thấy những nỗi đau

Cần một chút "đớn đau" để cảm nhận hạnh phúc

Cần một từ ''đúng lúc" để níu giữ yêu thương

Cần một chút "xót thương" để trân trọng tình cảm

Cần một chút "dũng cảm" để vượt mọi không gian

Cần một chút "thời gian" để tình yêu Mãi mãi Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét