Thứ Năm, 2 tháng 1, 2014

Hạnh phúc thật to

Trên thế giới to to, có hai người nho nhỏ.
Trong hai người nho nhỏ, có một tình yêu thật to 
...

 Tình yêu thật to sẽ làm nên một gia đình nho nhỏ
Và gia đình nho nhỏ, sẽ luôn có những tiếng cười thật to to 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét