Thứ Năm, 26 tháng 12, 2013

Dừng 1 phút lại để đọc câu chuyện này nhé

Dừng 1 phút lại để đọc câu chuyện này nhé:

Một chú chim mái lơ đãng sà xuống đường và không may mắn đã bị một chiếc xe quệt qua. Bị thương nặng, chú chim không thể bay cũng không thể di chuyển. 

Sau đó, một chú chim trống bay đậu xuống bên cạnh chim mái, mang theo thức ăn cho chim mái và chú chim trống đó cứ ở bên cạnh bạn của mình.

Tuy nhiên, chim mái không thể qua khỏi. 

Chú chim trống vẫn quyết tâm không bỏ bạn mình. Chim trống cố gắng lay bạn dậy trong vô vọng.

Không thể gọi bạn dậy, chim trống vẫn đứng đó thảm thiết .

Đã là bạn suốt đời là bạn, đừng như sông lúc cạn lúc đầyKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét