Thứ Tư, 14 tháng 5, 2014

Lời hay ý đẹp

Trước khi bạn nói chuyện, hãy lắng nghe. 
Trước khi tiêu tiền, hãy kiếm ra đã. 
Trước khi đầu tư, hãy nghiên cứu. 
Trước khi chỉ trích, hãy chờ đợi. 
Trước khi cầu nguyện, hãy tha thứ. 
Trước khi từ bỏ, hãy cố gắng. 
Trước khi nghỉ hưu, hãy tiết kiệm. 
Và trước khi chết, hãy cho đi 

William A. Ward

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét