Thứ Năm, 15 tháng 5, 2014

Bạn sẽ đạt được giấc mơ nếu

“Hãy tò mò về mọi thứ, hãy học khi người khác ngủ, lao động khi người khác lười nhác, chuẩn bị khi người khác chơi bời. Và bạn sẽ có giấc mơ khi người khác chỉ ao ước!” 
– William Arthur Ward -

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét