Thứ Tư, 14 tháng 5, 2014

5 niềm tin mạnh mẽ của người thành công

1. Để thay đổi cuộc sống, tôi phải thay đổi 
- tự chịu trách nhiệm về tất cả những gì xảy ra trong cuộc sống
2. Không có thất bại, chỉ có kinh nghiệm
3. Nếu mọi người làm được, tôi cũng làm được
4. Học chính là chơi
5. Linh hoạt giúp bạn làm chủ cuộc sống

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét