Thứ Sáu, 30 tháng 5, 2014

Không ở bên cạnh không có nghĩa là không yêu

- Không ở bên cạnh không có nghĩa là không yêu!
- Không nói chuyện không có nghĩa là không nhớ!
- Dù xa nhau nhưng vẫn chung nhịp thở!
- Dù chẳng gần nhưng vẫn ở trong tim!
- Thời gian không lâu nhưng tình sâu đậm!


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét