Thứ Ba, 3 tháng 6, 2014

3 Quy luật đơn giản trong cuộc sống

1. Nếu bạn không THEO ĐUỔI điều mình muốn thì bạn sẽ không bao giờ có được nó.

2. Nếu bạn không bao giờ HỎI thì câu trả lời sẽ luôn là KHÔNG.

3. Nếu không TIẾN LÊN PHÍA TRƯỚC thì bạn sẽ LUÔN dậm chân tại chỗ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét