Thứ Bảy, 8 tháng 2, 2014

Hãy làm người tốt và làm những việc tốt - Mỗi ngày bạn nhé

Hãy làm người tốt và làm những việc tốt - Mỗi ngày bạn nhé

Khi con chim còn sống, nó ăn kiến.

Khi chim chết, kiến ăn nó.

Thời gian và hoàn cảnh có thể thay đổi bất cứ lúc nào,

Vì vậy, đừng nhục mạ, đừng làm khổ bất cứ ai trong đời sống này.

Bạn có thế đầy quyền lực ngày hôm nay,

Nhưng đừng quên rằng,

Thời gian còn nhiều quyền lực hơn bạn.

Một cây có thể làm được hàng triệu que diêm,

Nhưng một que diêm cũng có thể thiêu hủy được hàng triệu cây.

Hãy là người tốt và làm những điều tốt

CHUNG TAY NHAU CÙNG PHÁT TRIỂN TỔ CHỨC ĐOÀN KẾT VỮNG MẠNH LÀ TINH THẦN XUYÊN VIỆT!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét